Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 15 , Sayı 169

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seçilmiş makro ekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi fiyatları genel ekonomik durum açısından önemli bir gösterge niteliğinde olduğundan, hisse senedi fiyatlarını etkileyen makro ekonomik değişkenler önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bununla beraber, araştırma bulguları ülkeler arasında ve aynı ülke için farklı dönemleri kapsayan dönemlerde farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senedi fiyatları ile dolar kuru, Tüketici Fiyat Endeksi, Tüketici Güven Endeksi ve faiz oranları arasındaki ilişki JohansenEşbütünleşim Analizi yöntemi ile incelenmiştir. Veri seti olarak 2004 yılının Ocak ayından 2009 yılının Aralık ayına kadar olan aylık veriler kullanılmıştır. JohansenEşbütünleşim analizi sonuçlarına göre TÜFE ve Tüketici Güven Endeksi ile  İMKB hisse senedi endeksi arasında bir ilişki tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Since stockprices is an important issue forthe overall economic view, there are many studies about the macro economic variables which effect the stock prices. Inaddition,  result of studies differamong the countries, and the periods with in the same country. Inthisstudy, the relationship between stock prices in the İstanbul Stock Market and macroeconomic variables which are chosen as dolar price,  Consumer Price İndex, Consumer Confidence İndex and interest rates was determined. Inthisstudy, JohansenCointegration Test and monthly data between January 2004 and December 2009 were used. According to the results a relationship between IMKB stock prices and CPIand Consumer Confidence Index was determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :