Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 157

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fiscal rules: would it be a fiscal policy change in turkey?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

The negative implications on macro economy caused by the discretionary fiscal policies applied in many countries especially towards the end of 1970s have forced economists to think about the economy policies depending on some preset rules. Therefore, "rules versus discretion" have prevailed in the macro economy domain. Macro economic policies prepared in line with the rules have started to be generally accepted in the world during years beginning from nineties. For example in the monetary area, many countries started to apply an inflation targeting. Similarly, a monetary targeting and exchange rates targeting have put in place. In parallel to monetary policies, significant importance is paid to restrictions on budget deficits and lowering the public debts as well in numerous countries. All these rules is sharing a common indicator. Today, fiscal rules are being applied on country levels or supranational levels in order to provide sustainability of fiscal discipline and macroeconomic stability in both developed and developing countries. In this study; fiscal rule concept, international applications and fiscal rule implementation in Turkey is being examined.

Özet İngilizce :

1970'li yılların sonlarına doğru pek çok ülkede uygulanan iradi ekonomi politikalarının, makro ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar, iktisatçıları kurala dayalı ekonomi politikaları üzerinde düşünmeye yöneltmiştir. Böylece iktisat alanında "iradi kararlara karşı kurallar" düşüncesi öncelik kazanmıştır. Kurallar üzerine hazırlanan makroekonomi politikaları 1990'lı yıllarla birlikte dünya ekonomisinde genel kabul görmeye başlamıştır. Örneğin parasal alanda 1990'lı yılların başından itibaren, pek çok ülke enflasyon hedeflemesini uygulamaya başlamıştır. Benzer şekilde para ve döviz kurları uygulamasına gidilmiştir. Para politikalarına paralel olarak mali alanda da bütçe açıklarının kısıtlanması, kamu borçlarının düşürülmesi dünyanın değişik ülkelerinde dikkate değer bir önem kazanmıştır. Bütün bu kurallar ortak bir göstergenin paylaşımıdır. Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede mali disiplin ve makroekonomik istikrarın sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar üstü düzeyde mali kurallar uygulanmaktadır. Bu çalışmada mali kural kavramı, uluslararası uygulamalar ve Türkiye'deki mali kural uygulamaları ele alınacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :