Yıl 2013, Cilt: 47 Sayı : 1 Sayfalar 60 - 65 2013-05-14
BİSFOSFONAT VE BİRLİKTE KULLANILAN SİSTEMİK İLAÇLARA BAĞLI OSTEONEKROZLAR Osteonecrosis Due to Use of Bisphosphonates and Other Systemic Drugs
Mert TAYŞİ,Sabri ŞENCAN,Sami YILDIRIM
16 261

Öz entrAlthough bisphosphonates have been proven to cause osteonecrosis, most oncological patients’ medications are not limited to bisphosphonates. Dentists should be aware of the other drugs that these patients might use and their potential to raise the risk of osteonecrosis. The aim this paper is to emphasize the possible complications that oncologic drugs can cause during dental procedures.ÖZBisfosfonat kullanımının osteonekroza neden olabileceği literatürde belgelenmiş olsa da, çoğu onkolojikhastanın kullandığı ilaçlar bisfosfonatlarla sınırlı değildir. Diş hekimlerinin onkolojik hastalarınkullanabileceği ve bisfosfonatların neden olduğu osteonekroz riskini arttırabilecek diğer ilaçlardan dahaberdar olması gerekir. Bu makalenin amacı bu tür ilaçların onkolojik hastalarda dental girişimlersırasında komplikasyona yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulamaktır.Anahtar kelimeler: Osteonekroz, bisfosfonat, sunitinibABSTRACTAlthough bisphosphonates have been proven to cause osteonecrosis, most oncological patients'medications are not limited to bisphosphonates. Dentists should be aware of the other drugs that thesepatients might use and their potential to raise the risk of osteonecrosis. The aim this paper is to emphasizethe possible complications that oncologic drugs can cause during dental procedures.Keywords: Osteonecrosis, bisphosphonate, sunitinib

Anahtar Kelimeler

entrOsteonecrosis, bisphosphonate, sunitinibOsteonekroz, bisfosfonat, sunitinib
Almazrooa SA, Woo SB. Bisphosphonate and nonbisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: a review. J Am Dent Assoc, 2009 Jul; 140(7): 864-75. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. J Oral Maxillofac Surg, 2007 Mar; 65(3): 369-76. Lam DK, Sándor GK, Holmes HI, Evans AW, Clokie CM. A review of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws and its management. J Can Dent Assoc, 2007 Jun; 73(5): 417-22. Pazianas M. Osteonecrosis of the jaw and the role of macrophages. J Natl Cancer
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 14 Mayıs 2013
Bölüm Derlemeler / Reviews
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Mert TAYŞİ
Sabri ŞENCAN
Sami YILDIRIM