Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 164

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik küreselleşmenin ulus-devlet üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, ekonomik küreselleşmenin ulus-devlet üzerindeki etkilerini incelemektir. Küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve deregülasyon politikalarına paralel olarak 1980’li yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Küreselleşme, siyasal ve sosyo-kültürel dönüşümlere de yol açan bir süreç olmakla birlikte bu dönüşümün temelinde ekonomik küreselleşme yatmaktadır. Ekonomik küreselleşme, kısaca mal ve faktör hareketlerinin serbestleştirilmesi yoluyla piyasaların bütünleşmesini hedeflemektedir.

Ekonomik küreselleşmenin temelinde ulus-devletin geleceği yatmaktadır. Radikaller, küreselleşmenin ulus-devleti zayıflattığını ve hatta egemenliğinde büyük aşınmalar meydana getirdiğini ve böylece ulus-devletin sona erme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savunmaktadır. Şüpheciler, küreselleşmeye rağmen ulus-devletin varlığını pek çok boyutuyla devam ettireceğini ileri sürmektedir. Dönüşümcüler ise ulus-devletin küresel düzende yeni rol ve sorumluluklar üstlendikçe küresel düzenin önemli bir aktörü olmaya devam edeceğini ileri sürmektedir. Günümüzde uygulanan neo-liberal politikalar yoluyla ulus-devlet, piyasa dostu devlet anlayışı çerçevesinde varlığını devam ettirmektedir.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to examine the effects of economic globalization on nation-state. Globalization made rapid progress in the eighties in paralel with deregulation politics and developments in information technologies. It is also a process that leads to political and socio-cultural transformation on the basis of which underlies economic globalization. Briefly, economic globalization aims entegration of markets by means of goods and factors movements’ liberalization.

Future of nation-state underlies on the base of economic globalization. Radicals believes that globalization weakens nation-state as well as causing huge detritions in its sovereignty so nation-state can encounter with risk of ending. Sceptics suggest that nation-state can continue its existence in many ways in spite of globalization. Transformationals argue that as nation-state takes new roles and responsibilities in global order it can go on being an important actor of global order. Nation-state continue living within the scope of understanding market friendly nation by means of neo-liberal politics that is being carried out these days.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :