Yıl 2013, Cilt: 47 Sayı : 1 Sayfalar 38 - 46 2013-05-14
İMPLANTLARIN ERKEN DÖNEM BAŞARISINA PROFLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANILMASININ ETKİSİ
Nilüfer BÖLÜKBAŞI,Sinem YENİYOL,Tayfun ÖZDEMİR
15 261

Öz entrPurpose: The purpose of this retrospective study was to compare the efficacy of the pre-operative prophylaxis plus 5-days post-operative dosing and only 5-days post-operative dosing with no-antibiotics use.Material and Methods: 150 dental implant patients and 403 implants were included to the study. Complications (infection, implant loss, wound dehiscence and hemorrhage) and patient’s complaints (pain, edema, hematoma, gastrointestinal complaints) were evaluated. Results: No patients were reported any gastrointestinal complaints and hemorrhage. The majority of the patients had edema after implant surgery. No significant differences with regard to rest of the complications and patients complaints were found in the study.Conclusion: According to the results of this study, prophylactic antibiotic use for 5-days in implant surgery does not have benefit over any antibiotics use. Long-term randomized studies with higher numbers of patients are needed to provide more credible evidence.Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı pre-operatif doz ile birlikte post-operatif 5 gün veya sadece post-operatif 5 gün boyunca antibiyotik profilaksisi yapılması ile hiç antibiyotik kullanılmamasının etkinliğini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 150 hasta 403 implant dâhil edilmiştir. Komplikasyonlar (enfeksiyon, implant kaybı, yara kenarında açılma, kanama) ve subjektif hasta şikayetleri (ağrı, ödem, hematom, gastrointestinal şikâyet) değerlendirilmiştir. Bulgular: Hiçbir hasta gastrointestinal şikâyet veya hemoraji bildirmemiştir. Hastaların çoğunda ödem görülmüştür. Çalışma grupları arasında diğer komplikasyonlar ve şikâyetler arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, 5 gün süre ile uygulanan antibiyotik profilaksisinin hiç antibiyotik kullanılmamasına göre üstünlük kazandırmadığını göstermektedir. Kesin sonuçlara varmak için hasta sayısının yüksek olduğu uzun dönemli randomize takip çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

entrImplant, antibiotic, prophylaxis, implant survival rateİmplant, antibiyotik, profilaksi, implant başarı oranı
Maestre Vera JR, Gómez-Lus Centelles ML. Antimicrobial prophylaxis in oral surgery and dental procedures. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2007; 12(1): E44-52. Peterson LJ. Antibiotic prophylaxis against wound infections in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg, 1990; 48(6): 617-20. Olson M, O’Connor M, Schwartz ML.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 14 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Nilüfer BÖLÜKBAŞI
Sinem YENİYOL
Tayfun ÖZDEMİR