Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 159

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Devlet yardımları, sektörel yoğunlaşma ve rekabet

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik serbestleşme ile birlikte 1980 sonrasında sayıları artan ekonomik krizler, değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilme konusunda devlet yardımlarına sektörel ve bölgesel olarak ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Sektörel yoğunlaşma verilerine bakıldığında Türkiye'de ticaretin serbestleşmesinin sanayinin rekabetçi yapısını güçlendirmekten uzak olduğu görülmektedir. Firmalar piyasa gücünü ellerinde tutabilmek için yoğunlaşmaktadırlar. Bu yoğunlaşma da sonuçta oligopolistik yapılanmaların oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle devlet yardımlarının kontrollü bir şekilde ve doğru sektörlere verilmesi önem taşıyan bir konudur. Çok uluslu şirketlerin giderek devletlerden bile daha güçlü konuma geçtiği günümüzde ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları sektör ve şirketleri desteklemelerinin önemi giderek artmaktadır. Türkiye imalat sanayi sektörel olarak bakıldığında, bu sektörde oligopolleşmenin arttığı ve serbestleşmenin rekabet piyasası koşullarının oluşumunu sağlayamadığı görülmektedir. Buna bağlı olarak, etkin ve başarılı bir devlet yardımı politikasının, sektörel verilerin dikkate alındığı, daha planlı ve standardize olmuş bir perspektifle uygulanması gerekmektedir

Özet İngilizce :

The last economic crises has showed that there is need for sectoral and regional subsidies in order to resist economic chrises. When we look at the concentration ratios of the sectors, it seems that liberalization of trade does not provide competitive industries. Firms concentrating on industries in order to have market power. This concentration inturn causes oligopolistic structurization in industries. Fort his reason it is important that government subsidies to be given truely and with sufficient control. Multinational companies are getting into a more powerfull position than states, so its getting more important for countries to subsidize the sectors and firms which have comperative advantage. In Turkey, monopolisation is increasing in generally in Turkish manufacturing sectors and liberalization didn't provide competitive market conditions truely. An efficient and successfull subsidy policy should be handled with a plan and standardized way by using sectoral data.This paper aims to analize sectoral concentration and government subsidies mutually.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :