Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 15 , Sayı 177

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevrimiçi kullanıcı tercihleri ve bilgisayar tutumlarının e-devlet güvenliği algısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojiyle beraber ortaya çıkan bilgi toplumunun beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal eğilimlerin değerlendirilip ülkelerin politikalarının bu teknolojik değişime alıştırılması gerekmektedir. Bilgi çağı ve dijital ekonominin etkileri çerçevesinde kamu hizmetlerinin halka, vatandaşlara, çalışmalara ve iş ortaklarına ulaşmaları ve bundan yararlanmalarını sağlayan e-devlet uygulamaları, bilgi teknolojileri aracılığıyla sistematize edilmektedir. Bu çalışmada, sosyal ve ekonomik değişime kullanıcıların nasıl uyum sağlayıp bilim, teknoloji ve yenilikçilik döngüsünde nasıl davranış geliştirdikleri değerlendirilecektir. Çünkü bilgisayar okuryazarlığından başlayarak hayatın her alanına yerleşen bilgi teknolojileri bilinmez, güvenilmez, sürekli yenilenen ve takip edilemez olduğu için kişilerde korku ve endişeye dönüşür, bu nedenle e-devlet uygulamalarının algılanmasında da etkilidir. Çalışmamızın amacı, son dönem ortaya çıkmış literatürdeki çalışmalar ışığında kuramsal bir çerçeve oluşturmak ve bu kurama yönelik temel bazı varsayımları ampirik olarak sorgulamaktır.

Özet İngilizce :

Information society brought about by the technological opportunities and the economic and social trends in the country with the view of evaluating them used to these technological changes are required. Public services to the public within the framework of the information age and the effects of the digital economy, citizens, and partners work to provide access to and benefit from e-government applications, through information technologies are systematized. In this study science and technology provide social and economic change how users remembered how the behavior developed innovation cycle will be evaluated. Because information technology, computer literacy settled in every area of life, from the unknown, unpredictable, constantly renewed, and that can not be traced into the fear and anxiety in people. The purpose of this study, in the light of recent studies have appeared in the literature, to create a theoretical framework for this theory to question empiracally some of the basic assumptions.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :