Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 167

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediyelerin denetiminde farklı bir model önerisi

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Belediyeler, hizmet sunumu açısından yerindelik ilkesine göre örgütlenmiş demokratik yönetim birimleridir. Bu öneme paralel olarak Türkiye’de gerçekleştirilen mahalli idareler reformu ile belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Hizmet alanı genişleyen ve hizmet çeşitleri artan belediyelerin teşkilat yapısında ve denetim sisteminde de çeşitli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Günümüzde norm kadro sınıflandırmasına göre büyük ölçekli birçok belediyede iç denetim birimleri ile teftiş kurullarının bulunduğu görülmektedir. Aynı kamu idaresinde iki farklı denetim organının ve kadrolarının bulunması gün geçtikçe yeni sorunları ortaya çıkartmakta ve “denetim kirliliği” gibi farklı kavramların denetim yazınına girmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, yaşanan değişimler kapsamında mevcut denetim sistemindeki aksaklıkları çözmeye yönelik yeni bir denetim modeli konu edilmektedir. Bu model “Mahalli İdareler Müfettişliği”dir.

Özet İngilizce :

Municipalities are organized according to the legitimacy principle in terms of service. This is important as a parallel with the reform of local governments in our country, the authorization and the responsibilities of municipalities have been enhanced. Also, various changes have been applied to the service area and the organizational structure of the increasing types of municipalities. Nowadays, according to the classification of permanent staff there are rules of internal inspection bodies and rules in most large-scaled municipalities. Two different inspection bodies and the staff in the same public agency gradually causes new problems and new terms to enter the inspection literature such as "inspection contamination". In this article, new inspection form are going to be discussed which are intended for the solution of the flaws in the current inspection system as part of the changes in local governments. This forms Local Governments Inspectorship".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :