Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 163

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1980 sonrası türk kamu yönetiminin yeniden yapılanması bağlamında türk metropoliten

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerden itibaren kamu yönetiminin yeniden yapılanması konusunda yaşanan gelişmeler, Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını daha belirgin hale getirmiştir. Kamu yönetiminin düşüncesinde ve örgütlenmesinde değişime yol açan bu süreç, refah devleti anlayışının iflası, pratik ve teorik alanda sorgulanan geleneksel kamu yönetimi düşüncesinin yetersizliği, sivil toplumun artan gücü, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, küreselleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, toplumların beklentilerinin farklılaşması gibi birçok nedene bağlanabilmektedir.

Nitekim kamu yönetiminin işleyişi hakkında eski düşünceler dönemin şartları içerisinde ne denli fayda sağlamış olursa olsun artık yeni ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. Günümüzde yerelleşme, yönetişim ve yeni yönetim anlayışı gibi kavramlar uygulamaya konmuş, yönetimin çağdaş ilkeleri olarak kabul edilen verimlilik, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik, sonuca odaklılık gibi bir takım prensipler benimsenmiştir. Böylece katılımcı, halka dönük bir yönetim anlayışı ile en az maliyetle ve daha çok sorumlulukla çalışan bir kamu yönetimi başlıca benimsenen amaç olmuştur.

Türkiye’de ise son yıllarda kamu yönetiminin bu çağdaş ilkelere uyumu noktasında sorgulanan içyapısı, gerek Avrupa Birliği, küreselleşme süreci gibi dış etkenlerle, gerekse de yönetimde hantallaşma ve verimsizlik gibi nedenlerle oluşan toplumsal beklentiler sebebiyle yeniden yapılanma girişimlerine konu olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren başlayan ve son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle kamu yönetiminin özüne yönelik böyle bir müdahaleyi diğerlerinden ayıran hususlar ise söz konusu çalışmada incelenmiş ve Türk kamu yönetiminin evrimi açısından gelinen noktanın analizi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :