Yaş, İstihdam ve Eğitim Reformları: Türkiye İşsizlik Oranına Alternatif Bakış

Devlet tarafından hesaplanan işsizlik oranları işgücündeki yaş ve cinsiyet değisikliklerini dikkate almamaktadir. Fakat değisik yaştaki çalisanların işsizlik oranları farklı olduğundan, bu grupların işgücündeki göreceli oranlarının değişmesi işsizlik oranını etkileyecektir. Bu yazıda Türkiye ile ilgili olarak 1988 ve 2009 yılları arası için işgücünün yaş bileşimindeki değişikliklerini dikkate alan alternatif bir işsizlik oranı geliştiriyoruz. Bu alternatif işsizlik oranına gore eğer işgücünün yaş bileşiminde değişiklik olmasaydı 2007 yılının işsizlik oranı rapor edilenden 10.7% daha yüksek olurdu. Veriler rapor edilen işsizlik oranının düşük olmasının başlıca nedeninin 15-24 yaş arası kadın ve erkeklerin işgücündeki oranlarının düşmesinden kaynaklandığına işaret etmektedir. İşgücünün yaş bileşimindeki bu değişikliğin ana nedeninin eğitim alanındaki kanun değişiklikleri olduğunu öne sürmekteyiz. Yeni eğitim kanunları genç işçilerin işgücündeki payını azaltmıştır.

AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY

Kaynakça

Becker, Gary (1975), Human Capital, 2nd edition, New York: Columbia University Press.

Borjas, George J. (2010), Labor Economics, 5th edition, Boston: McGraw Hill IRWIN.

Ceylan-Ataman, B. (2006), “Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar”, İktisat, İsletme ve Finans, 21 (239): 93-107.

Horn, Robert N. (1988), “An Age-Adjusted Unemployment Rate”, Challenge, July-August: 56-58.

Horn, Robert and Philip Heap (1999), “The Age-Adjusted Unemployment Rate: An Alternative Measure”, Challenge, January-February: 110-115.

OECD Economic Surveys: Turkey, September 2010.

OECD Labour Market Statistics Database, http://stats.oecd.org/index.aspx.

Rosnik, David (2010), “The Adult Recession: Age-Adjusted Unemployment and Post-War Highs”, Center for Economic and Policy Research, July: 1-4.

Szafran, Robert F. (2006), “The Effect of Age Group Growth on Labor Force Participation: The Case of Older Workers”, mimeo.

Turkish Statistical Institute, National Education Statistics, Formal Education 2009-2010. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=135

UNESCO International Bureau of Education, World Data on Education, 6th edition http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/CENTRA L_and_EASTERN_EUROPE/Turkey/Turkey.htm