Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mesleki Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sıcak presleme yöntemi ile al esaslı metalik köpük üretimine presleme basıncının etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ön alaşımlı Alumix 231 tozu içerisine, % 1 oranında TiH2 ilave edilerek karıştırılmıştır. Karışım tozlar önce 50 MPa basınç altında soğuk olarak sıkıştırıldıktan sonra sabit sıcaklıkta (450 oC), farklı basınçlarda (100,200,300 MPa) tek yönlü preste 30 dakika süre ile sıkıştırılmıştır. Sıkıştırma sonrası numuneler köpürebilir tablet haline getirilmiştir. Elde edilen toz tablet numuneler 690˚C sıcaklıkta köpürtme işlemine tabi tutularak Al esaslı metalik köpükler üretilmiştir. Üretilen metalik köpüklerde presleme basıncının köpürme davranışı üzerine etkileri araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, Alumix 231 and 1% titanium hydrate (TiH2) powders were mixed. Compressing the mixture of powders was carried out in two steps. Firstly, powders are compressed at 50 MPa at room temperature. Secondly, the constant temperature (450 ˚C) and at different pressures (100,200,300 MPa) for a period of 30 minutes was then subjected to hot pressing. After compression specimens have been made famable tablets. Samples obtained from the foamable tablets subjected to the process of foaming temperature of 690 ˚C so Al-based metallic foams were produced. Produced metallic foams pressing pressure were studied on the foaming behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :