Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mesleki Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel türk el sanatlarının çağdaş türk seramik sanatına yansımaları

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Türkler geçmişten günümüze kadar kendilerine has el sanatları geliştirmişlerdir. Zamanla gelenekselleşen bu sanatların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, yaşanan yöre, din, yaşam şartları ve döneminin estetik beğenisi etkili olmuştur. Ebru, hat, tuğra, cam nazar boncuğu, dokuma ve kilim, ahşap ve taş işçiliği, çini ve çömlekçilik, bakır işlemeciliği vb. gibi el sanatlarının bazıları günümüzde halen yapılmaya devam ederken bazıları yok olmuştur. Geleneksel sanatlar bir kültürü kendine has yapan ögelerden biridir. Bu nedenle kendi kültüründeki geleneksel sanattan yola çıkarak çağdaş eserler ortaya koymak sanatçıyı evrensel olarak daha özgün bir konuma getirebilmektedir. Türk el sanatlarının çeşitliliği her alanda olduğu gibi çağdaş Türk seramiğinde de etkilerini göstermiştir. Zehra Çobanlı, Jale Yılmabaşar, Vedat Kaçar, Muammer Çakı, Oya Uzuner, Mine Aktaş Poyraz gibi önemli Çağdaş Türk seramik sanatçıları geleneksel sanatlar temelinde özgün eserler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada geleneksel Türk kültürünü yansıtan el sanatlarından bazılarının çağdaş seramik sanatlarına yansımaları incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Original handcrafts have evolved throughout the history of Turkey. The region, religion, and life conditions have all affected these handcrafts over time. Some of these handcrafts were still performed such as Ebru art, calligraphy, tughra, glass, textile and kilim tapestry, wood and stone working, ceramic and pottery, metal working, while some of them were forgotten. The cultures of modern societies became unique with traditional arts. For that reason, traditional art elements give artists a more original status in contemporary world art. The variety of traditional Turkish art shows its effects also in contemporary Turkish ceramic art. Modern Turkish ceramic artists such as Zehra Çobanli, Jale Yılmabaşar, Vedat Kaçar, Muammer Çakı, Oya Uzuner, Mine Aktaş Poyraz, made original modern artworks based on traditional arts. In this paper author will present the effects of historical Turkish architecture and crafts on modern ceramic art.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :