Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üç boyutlu sanal dünyalarda öğretim materyalleri geliştiren tasarımcıların karşılaştıkları sorunlar

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi1, Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Üç boyutlu (3B) sanal dünya platformlarının eğitim-öğretim sürecinde başarılı bir şekilde kullanılabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için bu platformların sınırlılıklarının ve yaşanması muhtemel sorunlarının daha açık belirlenmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı da; 3B sanal dünyalarda öğretim materyalleri geliştiren tasarımcıların karşılaştıkları sorunları belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada tasarımcılar bir eğitim-öğretim dönemi boyunca 3B Open Sim ortamında öğretim materyalleri tasarlamış ve geliştirmişlerdir. Süreçte veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme rehberi ve iletişim ortamı olarak kullanılan Facebook kayıtları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri kullanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. Geliştirme sürecinde tasarımcılar 3B Open Sim yazılımıyla ilgili yeterince Türkçe kaynak bulamadıklarını, teknik ve donanımsal sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

Faced Problems of Designers Who Developed Instructional Materials in 3D Virtual Worlds.The limitations and the possible barriers of 3D virtual world platforms should be revealed more clearly to be used successfully and become widespread in education. The purpose of this study is to determine the problems which the designers who develop instructional material in 3D virtual worlds encounter. In the study, the designers designed and developed instructional materials in 3D Open Sim during an education term. Semi-structured interview form and Facebook records which is used as an communucation media were used as data collection tools. The obtained data were tried to be described by using qualitative research methods. The designers stated that they could not find enough Turkish source related to 3D Open Sim and they encountered with technical and hardware problems during the development process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :