Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine ilişkin tutumları (çukurova ve adıyaman üniversiteleri örneği)

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe öğretmenlerine öğretim programında belirtilen amaçları gerçekleştirmede ve kazanımları edindirmede önemli sorumluluklar düşmektedir. Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitiminden gerekli alan ve mesleki bilgi, becerilere sahip olarak; eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek durumlara uygun şekilde uygulamalar yaparak mezun olması önemlidir. Bu doğrultuda Türkçe Öğretmenliği lisans programında dördüncü sınıfın güz döneminde yer alan, bir saatlik teorik kısmı fakülte bünyesinde ve dört saatlik uygulama kısmı ortaokullarda işlenen “Okul Deneyimi” dersi, öğretmen adaylarına uygulama olanağı vermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi ve Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültelerinde öğrenim gören 81 Türkçe öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 19 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılmıştır. Hazırlanan ölçeğin uygulanması sonucunda elde edilen veriler betimsel istatistik tekniklerinden yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmeniadaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin tutumları değerlendirilmiş, tutumlarının genel anlamda olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish language teachers take responsibility to make students acquire aims and objectives determined in the curriculum. It is important for Turkish language teachers to be a graduate by having necessary professional and field knowledge and skills and by performing necessary applications in accordance with the situations that can be encountered in educational environment. In this respect, the school experience course, applied for the graduate classes in fall semester and which is studied within faculty for one hour theoretical part and for four hours in secondary school is important in terms of giving pre-service teachers a chance to train themselves. In this study, it is aimed to determine attitudes of Turkish Language Teachers towards the course of school experience. The sample part of the study consists of 81 pre-service Turkish Language teachers studying at faculty of the education at the universities of Adıyaman and Çukurova between the 2012-2013 school years. In the study, an attitude scale was used as a tool to collect data. After conducting the scale, data obtained from the results were analyzed using percentage from the descriptive statistical techniques. According to the findings, attitudes of the pre-service Turkish Language Teachers are evaluated and it is revealed that their attitudes are generally favourable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :