Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, güncel eğitim anlayışının beklentilerine koşut olarak Türkçe eğitiminde yararlanılabilecek disiplinler arası olanakları kuramsal bağlamda betimlemektir. Çalışmada temel dil becerilerini (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirmek için olası disiplinler arası ilişkilere yer verilmiştir. Türkçe eğitiminin yaşama dönüklüğünü pekiştirmek; Türkçe eğitimiyle çok yönlü, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin olanaklarını sınamak bu çalışmanın diğer amaçları arasındadır. Disiplinler arası eğitime son derece elverişli olan Türkçe eğitiminin bu yönünü ortaya koymak, her şeyden önce alan yazınında bir gereksinime karşılık gelebilir. Çalışma, bu yönüyle önem taşımaktadır. Çalışma ayrıca, Türkçe eğitiminin disiplinler arası olanaklarını gün ışığına çıkararak eğitim programcılarına ve Türkçe öğretmenlerine eğitimin planlanmasında ve uygulanmasında yarar sağlayabilir. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe dersleriyle disiplinler arası dayanışma sağlayabilecek İngilizce, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, müzik, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, drama, düşünme eğitimi, medya okuryazarlığı dersleri belirlenmiş; zamansal koşutluk ve aşamalılık açısından çözümlenmiştir.

Özet İngilizce :

Interdisciplinary Opportunities in Turkish Teaching.The purpose of this study is to define the interdisciplinary opportunities which will be beneficial, in parallel with current education expectations, in education of Turkish in theoretical context. Through this study to improve basic language skills (reading, listening, speaking and writing) interdisciplinary relations that can be constructed are explained. Consolidating the applicability to life of Turkish education; offering opportunities to improve creative, critical and multi-dimensional thinking with Turkish education are among the sub objectives of this study. For these objectives set out in the article, here are some courses determined and explained that can be studied in coordinated with Turkish courses. English, social sciences, revelation history of Turkish Republic and Kemalism, science and technology, music, visual arts, information technology, drama, education of thinking and media education courses are among the courses that are dealt in this study. Interdisciplinary suggestions are developed for these courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :