Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmaya, Konya ve Afyonkarahisar’da ilköğretim dördüncü sınıfa devam eden 50 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşmaları video ile kayıt altına alınmış, daha sonra bu kayıtlar üzerinde ölçekler aracılığıyla puanlamalar yapılmıştır. Sesli okuma ve konuşma prozodisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasında, pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşma prozodi puanları cinsiyet açısından ayrı ayrı incelenmiş; kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin sesli okuma ve konuşmalarındaki prozodik düzeyi belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin %52’sinin sesli okuma prozodilerinin, %48’inin ise konuşma prozodilerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The present study, which was carried out in relational screening model, aims to analyze the relationship between fourth graders' oral reading and speech prosody. The participants included 50 fourth graders studying in Konya and Afyonkarahisar. Students' oral reading and speech were video-recorded and these records were scored by means of scales. Pearson Product Moment Correlation technique was used in order to examine the relationship between oral reading and speech prosody. The results pointed to a medium-level positive relationship between students' oral reading and speech prosody. Students' oral reading and speech prosody scores were analyzed separately in terms of sex; a significant difference was not found between female and male students' means. In addition, some measurements were done with a view to determining prosodic level in oral reading and speech. The results revealed that 52% of the students had low level oral reading prosody while 48% had low level speech prosody.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :