Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat eserlerini incelemede yaratıcı drama yönteminin kullanımına ilişkin katılımcı görüşleri

Yazar kurumları :
Muğla Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Muğla, Türkiye1, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Niğde, Türkiye2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, Türk resim sanatı 1950 kuşağının önemli toplumsal gerçekçi sanatçılarından olan Neşet Günal’ın eserlerinin yaratıcı drama etkinlikleri ile incelenmesi üzerine yapılandırılmıştır. Çalışmada, izleyicinin Neşet Günal’ın eserleriyle ilk karşılaşmasında taşıdığı ön bilginin daha da derinleştirilerek, yeni bir bakış açısıyla esere yaklaşmasını amaçlamaktadır. Nitel yöntem kullanılarak yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır. Görüşme formu ile ortaya çıkan nitel veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışma sonunda, eserlere daha dikkatli bakarak değerlendirmeleri, sanatçının kullandığı temel plastik değerlerle (çizgisel yapısı, doku, form, renk kullanımı, kompozisyon, odak, koyuorta- açık değerleri, ışık ve gölgenin kullanımı, uyum….) eserin içeriğine uygunluğu arasında yeni ilişkileri fark ettikleri söylenebilir.

Özet İngilizce :

Participant Interpretations About the Using of Creative Drama Method on the Examination of the Works of Art -This study is constructed on the examination of Turkish painting art 1950 generation’s important socialist realist artist Neşet Günal’s works with creative drama sessions. In the study the evaluation of the audience with a new point of view is aimed by deepen their prior knowledge when they first met with Neşet Günal’s works. Interviews with students and the evaluation part of the sessions are used as data and qualitative data that is obtained from interview forms is analyzed by content analysis. At the end of the study, it could be said that students evaluate works more thoroughly and they realized new connections between the artist’s basic plastic values (line, pattern, form, use of colors, composition, focus, dark-mid-light values, light and shadow, coherence …) and relevance of his work’s content.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :