Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığına etkisi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1, Kurum belirtilmemiş2
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada üç boyutlu görsel tasarımları içeren sanal gerçeklik programlarının, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi astronomi konusundaki başarılarına ve kalıcılıklarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin zihinlerinde astronomi konularını daha iyi yapılandırabilmesi için sanal gerçeklik programlarına uygun etkinlik yaprakları geliştirilmiş ve Aydın ilinde sosyoekonomik bakımdan alt düzeydeki bir İlköğretim okulunda yer alan yedinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 20 maddelik Astronomi Başarı Testi'nin cronbach alfa güvenirlik katsayısı .76 olarak hesaplanmış ve çalışma grubundaki öğrencilere uygulama öncesi ön test, uygulama sonrası son test ve uygulamadan üç ay sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucuna göre sanal gerçeklik programları kullanılarak yapılan öğretim sonucunda deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre daha fazla arttığı görülmüştür. Sanal gerçeklik programları kullanılarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to examine effects of virtual reality software that includes three dimensional visual designs on 7th grade students’ academic achievement and retention on astronomy subjects in science and technology lesson. In this context, in order to help 7th grade students to structure astronomy subjects better in their minds, worksheets suitable for virtual reality software were developed and administered to 7th grade students attending a socioeconomically low level primary school in Aydın. Study group is composed of 60 students; 30 students in the experimental group and 30 students in control group. Astronomy achievement test composed of 20 items and reliability level was calculated to be .76. At the end of the study it was seen that experimental group students’ academic achievement increased more than control group students. It was found out that instruction given using virtual reality software was more effective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :