Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Romantik inançlar ölçeği’nin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sprecher ve Metts tarafından geliştirilen Romantik İnançlar Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın verileri, Mersin Üniversitesi’nde bulunan Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik Fakültelerinde öğrenim gören 957 (559 kız, 398 erkek) üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular, ölçeğin “aşk bir yol bulur“, ‘ilk ve tek“, ‘idealleştirme“ ve “ilk görüşte aşk“ olarak adlandırılan 4 faktörden oluştuğunu göstermiştir. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ile hesaplanan ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğuna işaret etmiştir.

Özet İngilizce :

The Adaptation of the Romantic Beliefs Scale: Validity and Reliability Studies. The purpose of this study is to adapt the Romantic Beliefs Scale which was originally developed by Sprecher and Metts to Turkish and investigate the validity and reliability of the scale. The data was collected from 957 (559 girls, 398 boys) university students enrolled in 4 faculties (Arts & Sciences, Education, Engineering, and Economics & Administrative Sciences) at Mersin University. Exploratory and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity of the scale. Results of the study indicated that the scale composed of 4 factors namely, “Love Finds a Way”, “One and Only”, “Idealization”, and “Love at First Sight”. The results also showed that internal consistency coefficients of the factors as estimated by Cronbach Alpha were satisfactory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :