Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Normal ve zihin engelli ergenlerin empati becerileri ile annelerinin empati becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü1, Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Üsküdar Kısıklı Ortaokulu2
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflara devam eden normal gelişim gösteren 105 ergen ile özel eğitim veya kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflara devam eden 23’ü orta ve 97’si hafif düzeyde zihin engelli ergenin empati becerileri ile annelerinin empati becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, her iki grubun annelerinin; eğitim düzeyi değişkeni ve gelir düzeyi değişkenine göre empati ölçeğinden almış oldukları puanların anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma, ilişkisel tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın sonucunda, ergenlerin empati ölçeğinden almış oldukları puanlar ile ergenlerin durumu (normal/engelli) ve annelerin empati ölçeğinden almış oldukları puanlar ile zihin engelli ergene sahip olup olmama değişkenleri arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Normal gelişim gösteren ergenlerin ve annelerinin empati becerileri, zihin engelli ergenler ve annelerinin empati becerilerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Hem zihin engelli ergenlerin ve annelerinin hem de normal gelişim gösteren ergenlerin ve annelerinin empati puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

An Investigation of Empathy Skills of Normal and Mentally Disabled Adolescents and Their Mothers. The goal of this study is to compare the empathy skills of 105 normally developing adolescents attending schools implementing inclusion programs and 23 moderately and 97 mildly mentally disabled adolescents attending special education or inclusion schools along with those of their mothers. Additionally, the mothers of both groups were to be compared in terms of their empathy scores based on their level of education and household income to see if they differed significantly. The study is designed based on the relational screening model. The findings show that the adolescents’ empathy scale scores differed significantly based on their condition (normal/disabled) and the mothers’ scores differed significantly based on having a disabled adolescent child or not. The empathy skills scores of normally developing adolescents and their mothers were significantly higher than those of mentally disabled adolescents and their mothers. No association was found between the scores of mentally disabled adolescents and their mothers; and also between the normally developing adolescents and their mothers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :