Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilerarası yetkinlik ölçeği-kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Buhrmester, Furman, Wittenberg ve Reis tarafından geliştirilen Kişilerarası Yetkinlik Ölçeğini (KYÖ) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmanın verileri, Mersin Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 604 (354 kadın, 250 erkek) üniversite öğrencisinden elde edilmiştir.Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları ölçeğin, “ilişki başlatma”, “duygusal destek”, “etki bırakma”, “kendini açma” ve “çatışma yönetimi” olarak adlandırılan beş faktörden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin iç tutarlığına ilişkin bulgulara göre, ölçekte yer alan faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .74 (kendini açma) ile .83 (çatışma yönetimi) arasında değişmekte olup, bütün ölçekten elde edilen değer ise .87’dir.KYÖ’nün test tekrarı güvenirliği için üç hafta arayla yapılan ölçümlerde faktörlerin korelasyon katsayılarının ise .72 (duygusal destek) ile .89 (ilişki başlatma) aralığında değer aldıkları görülmüştür. Ölçeğin tamamına ilişkin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .89 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları doğrultusunda beş faktörlü bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to adapt the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ) which was originally developed by Buhrmester, Furman, Wittenberg, and Reis to Turkish and investigate the validity and reliability of the scale. The data was collected from 604 (354 female, 250 male) university students enrolled at Mersin University. Exploratory and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity of the scale.Results of the study indicated that the scale composed of five factors namely, “initiating relationships”, “emotional support”, “asserting influence”, “self-disclosure”, and “conflict management”. The results also showed that internal consistency coefficients of the factors as estimated by Cronbach alpha were ranged from .74 (self disclosure) to .83 (conflict management) and test-retests (three weeks interval) coefficients were ranged from .72 (emotional support) to .89 (initiating relationship).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :