Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmenlerinin elektrik ve manyetizma konularına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Ticaret Meslek Lisesi Sürmene Trabzon2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fizik öğretmenlerinin 9. sınıf elektrik ve manyetizma konusunda konu alanı bilgisi, sunum bilgisi, öğrenci bilgisi ve oryantasyonları bileşenlerine bağlı olarak Pedagojik alan bilgilerini belirlemeye çalışmaktır. Özel durum araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada katılımcılar Trabzon ilinde farklı liselerde çalışan 6 deneyimli fizik öğretmeninden oluşmaktadır. PAB testi, gözlemler, ders planları ve yapılandırılmamış mülakatlar gibi çoklu veri toplama araçları ile toplanan veriler içerik analizi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerin alan bilgilerinin birbirine yakın ve öğretim programı ile yakından ilişkili olduğu, bağlamdan kaynaklanan farklı ve kararlı oryantasyonlar geliştirdikleri, ağırlıklı olarak didaktik ve alıştırma-uygulama oryantasyonları sergiledikleri, sunumlarını oryantasyonları doğrultusunda şekillendirdikleri ve öğrenci hakkındaki bilgilerinin deneyim yılıyla ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to examine physics teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) considering their subject matter knowledge (SMK), knowledge of representation, learner knowledge and orientations on 9th grade electricity and magnetism topic. Case study method was adopted in this study and it was carried out with six experienced physics teachers selected from different secondary schools in Trabzon. PCK test, observations, lesson plans and unstructured interviews were used as data gathering tools and the data were analysed by using content analysis method. The study was concluded that teachers’ SMK were at similar level and closely framed by curriculum. They developed context-specific stable orientations and dominantly displayed didactic and drill and practice orientations. Results also revealed that they formed their representations in accordance with their orientations and their knowledge of learner difficulties were not found to be related directly to their teaching experience.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :