Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2, Atatürk Üniversitesi3
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının, bilimsel süreç becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesi ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesidir. Çalışma nitel içerikli betimsel bir araştırma olup 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıfında öğrenim gören amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 16 fen bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış ve içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sonucu öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinden genel olarak haberdar oldukları, bazılarının bilimsel süreç becerileri ile ilgili bilgilerinin sınırlı olduğu ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkında her bir öğretmen adayının çeşitli görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunun bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hakkında belirsizliklere sahip oldukları ve fen öğretim proğramı ile bilimsel süreç becerileri arasında doğru ilişkiyi kuramadıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the preservice science teachers’ awareness about science process skills developing. The study was carried out in 2012-2013 academic year. This study was a descriptive study in qualitative nature. The sample for the study was consisted of 16 preservice science teachers from Erzincan University, Faculty of Education. Data were collected through semi-structured interviews and were analyzed through content data analysis method. The results indicated that preservice science teachers had superficial knowledge about science process skills. Besides, they had different and incorrect knowledge about development of science process skills. Preservice science teachers could not establish connection between science and technology curriculum and science process skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :