Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dikte uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Niğde Üniversitesi2
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bilgi düzeyindeki yazım ve noktalama işaretleri ile ilgili davranışlarını uygulama düzeyine çıkarabilmelerinde dikte yönteminin etkili olup olmadığını sorgulamaktır. Araştırma, Gaziantep ili Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 5. sınıf düzeyindeki 32 kişiden oluşan bir sınıfta gerçekleştirilmiş olup bu öğrencilerden ön-uygulama ve son-uygulamalara katılan 23 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada deneysel desen kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi, frekans ve yüzde istatistikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, öğrencilerin yazım kurallarını uygulama sürecinde yapmış oldukları yanlışlar açısından ön-uygulama ve son uygulamaları arasında son uygulama lehine toplamda % 64.3’lük bir düzelme gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, öğrenciler son uygulamada, ilk uygulamada yaptıkları yanlışların %35.7’sini tekrarlamış, %64.3’ünü ise tekrarlamamıştır. Noktalama kurallarını uygulama sürecinde yapmış oldukları yanlışlar açısından ise ön-uygulama ve son uygulamaları arasında son uygulama lehine toplamda % 61.6’lık bir düzelme gerçekleşmiştir. Araştırmanın sonuçları, dikte uygulamalarının öğrencilerin hem yazım kurallarını hem de noktalama işaretlerini doğru kullanabilmelerinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine whether dictation is effective or not on putting in practice the students’ knowledge about spelling and punctuation rules. The study was conducted on 32 fifth grade students from Gaziantep Vali Lütfullah Bilgin Elementary School. 23 students who participated in pre-applications and post applications were included in the study. Experimental design was used in the study. The gathered data were analyzed by employing the techniques of content analysis, frequency, and percentage. According to the results of the study, It is determined that there is a total of 64.3 percent improvement in favor of post application between pre and post applications in terms of mistakes students made during the process of implementation of spelling rules. In other words, in post application the students repeated 35.7 percent of mistakes but they didn’t repeat 64.3 percent of mistakes. Furthermore, there is a total of 61.6 percent improvement in favor of post application between pre and post applications in terms of mistakes students made during the process of implementation of punctuation rules. The results of the research showed that dictation was very effective for students’ performance on spelling and punctuation rules.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :