Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Açık sınıflar eski moda bir yenilik olabilir mi?: abd’den bir örnek

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Florida States University2
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

1950’li yıllara kadar öğrenme-öğretme sürecinin öğretmen merkezli ve dinlemeye dayalı olduğu görülmektedir. 1950’li yılların sonundan itibaren açık sınıflar, ilerlemecilik eğitim felsefesinin etkisiyle eğitimde bir reform hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Sınıfların duvar veya kapılarla bölünmediği açık sınıf uygulamasının Türkiye’de denendiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yanısıra açık sınıflar hakkında Türkçe alanyazın bilgisine de ulaşılamamıştır. Bu çalışmada açık sınıflar hakkında Türkçe literatüre katkıda bulunmak ve ABD’de bir açık sınıflı ilkokulda görevli öğretmenlerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenindedir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiş ve tümevarımcı içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin öğrenci, öğretmen ve öğrenme ortamı başlıklarında toplandığı görülmüştür. Öğretmenler açık sınıf uygulamasının öğrenci üzerindeki etkilerinin olumluluğu konusunda genel olarak hemfikir olmuşlar, öğretmen ve öğrenme ortamı bakımından bazı güçlüklerin bulunduğunu ifade etmişlerdir.

Özet İngilizce :

Is It Possible Open Classrooms Are an Old-Fashioned Innovation? An Example from the USA. Until 1950s, teaching-learning process was teacher-centered and based on listening. From the end of the 1950s, open classrooms have emerged as a reform movement by the impact of the progressivism education philosophy. Open classrooms are not divided by walls and doors, and there is no evidence that implementation has been tried in Turkey. Additionally, there is no information in Turkish literature about open classrooms. In this study it was aimed that contributing Turkish literature about open classrooms and determining views of elementary school teachers which are performing open classes, about this implementation in ABD. The phenomenological method was used which is the one of the qualitative research methods. The data have been obtained via semi-structured interviews and were analyzed with the inductive content analysis. The teacher’s views were collected under the three titles: student, teacher and learning environment. The teachers were generally agree that, there are positive effects on students of open classrooms, besides they had expressed that there are some difficulties in terms of teacher and learning environment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :