Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6. - 8. sınıf seviye belirleme sınavları alt testlerinin çeşitli yöntemlere göre değişen madde fonksiyonlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Mersin Üniversitesi2 Mersin Üniversitesi3
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, çeşitli yıllarda uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) alt testlerinde yer alan maddelerin değişen madde fonksiyonu (DMF) içerip içermediğini incelemek, DMF’li maddelerin belirlenmesi durumunda, bu maddelerin alt testlerde olan dağılımının sistematik olup olmadığını kontrol etmek ve DMF belirlemede kullanılan Klasik Test Kuramı’na dayalı yöntemlerle Madde Tepki Kuramı’na dayalı yöntemler arasındaki tutarlığı belirlemektir. Çalışma, 2009-6.sınıf, 2010-7.sınıf ve 2011-8.sınıf düzeyinde uygulanan SBS’ye giren ve A kitapçığını alan aynı 121.137 öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Bu çalışmada, DMF belirleme yöntemlerinden Dönüştürülmüş Madde Güçlüğü, Mantel–Haenszel, Lojistik Regresyon, Lord’un χ  ve Raju’nun alan ölçüsü yöntemleri kullanılmıştır. Değişen madde fonksiyonu analizleri sadece cinsiyet grupları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, Klasik Test Kuramı'na dayalı incelemelerde alt testlerde yer alan maddelerin büyük çoğunluğu DMF içermezken, Madde Tepki Kuramı'na dayalı yöntemlerde bu durumun tam tersi gözlenmiştir. Sistematik olarak DMFli madde barındıran bir alt test bulunmamıştır. Klasik Test Kuramı’na dayalı kullanılan yöntemlerin kendi içerisinde ve Madde Tepki Kuramı’na dayalı yöntemlerin kendi içerinde benzerlik gösterdiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine items which have differential item functioning in Level Determination Examinations (LDE) subtests and compare similarities of differential item functioning detection methods in terms of classical (Transformed Item Difficulty, Mantel–Haenszel, Lojistic Regression) and Item Response Theory (Lord’s  ve Raju’s signed area). An additional goal of this study is to check the spread of DIF items to subtests in the presence of DIF items. Data includes the responses of same students who took LDE A booklet in 2009, 2010 and 2011. DIF analyses are limited only by gender groups of students. The results of the study showed that, most of the items didn't show DIF for Classical Test Theory methods but most of the items showed DIF for Item Response Theory methods.Classical Test Theory methods' results have similarities within them and Item Response Theory Methods' results similarities within them but results differ between Classical Theory Methods and Item Response Theory Methods. Any subtest which includes items which shows systematic differential item functioning couldn't be detected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :