Yıl 2018, Sayı : 3 Sayfalar 125 - 133 2018-12-01
Orthodontic Brackets; Part I
Ortodontik Braketler; Bölüm I
Nurhat ÖZKALAYCI,Orhan ÇİÇEK
19 261

Orthodontic bracket that holds the characteristic of being the most used material in orthodontics has a long history in modern orthodontic practice. The addition of novelties to alloys used in the production of bracket materials has brought about the enduring renewal of biomechanical and aesthetic developments. Although varying and evolving bracket materials provide appliance alternatives and advantages for orthodontists, there are some disadvantages to these changes. Various studies have been carried out and still continue regarding the treatment situations and treatment effects for each type of bracket material. In the present study, studies related to raw materials, production techniques, classification and identification of brackets used in fixed orthodontic treatment were collected and topics were revised
Modern ortodontik uygulamalarda en fazla kullanılan eleman olma özelliğini elinde bulunduran ortodontik braketlerin, ortodonti pratiğinde uzun bir kullanım geçmişi mevcuttur. Braket üretiminde kullanılan alaşımlara yenilerinin eklenmesi, biyomekanik ve estetik gelişmelerin sürekliliğini beraberinde getirmiştir. Değişen ve gelişen braket üretim materyalleri ortodontistler için farklı alternatifler ve ilave avantajlar oluştursa da bu değişimlerin birtakım dezavantajları da görülmektedir. Braketlerin her bir çeşidi için tedavi süresince karşılaşılan durumlar ve tedaviye etkisiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya da hâlâ devam edilmektedir. Sunulan çalışmada, sabit ortodontik tedavide kullanılan braketlerin üretiminde kullanılan hammaddeler, üretim teknikleri, braketlerin çeşitleriyle ilgili çalışmalar incelenmiş ve konu derlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Adanir N, Türkkahraman H, Güngör AY. Effects of fluorosis and bleaching on shear bond strengths of orthodontic brackets. Eur J Dent 2007;1(4):230-235.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Nurhat ÖZKALAYCI
Orhan ÇİÇEK