Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksullukla mücadelede devletin rolü: sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu M.Y.O.1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele ettiği önemli bir sorundur. Yoksulluk sorununu aşmak için devletler bazı politikalar uygulamaktadırlar. Gelir seviyeleri toplumun belirli bir oranının altında olan yoksul kesime yönelik yapılan harcamaların tamamı, sosyal koruma harcamalarını oluşturur. Türkiye'de yoksullukla mücadele için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve bu fona bağlı faaliyet gösteren vakıfların yaptıkları harcamalar, toplam sosyal koruma harcamaları içerisinde önemli bir kalemi teşkil etmektedir. Oysa söz konusu vakıfların örgütlenme biçimlerinin ve faaliyetlerinin Türkiye'de yoksulluğu azaltmadaki başarısı tartışmalıdır. Bu çalışmada, yoksullukla mücadele için devletin üstlenmesi gereken fonksiyonlar, farklı siyasi akımlar açısından tartışılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de yoksulluğun azaltılması için yapılan toplam sosyal koruma harcamaları, uluslararası karşılaştırmalara da ver verilerek ele alınmış, bu harcamalar içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun etkinliği, sayısal veriler yardımıyla analiz edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Poverty, which has existed through history and still continues to exist, is an important problem against which many people have been struggling today. In order to overcome poverty, governments implement some policies. The spendings which are directed to the people whose income levels are under a certain rate of society's income levels form social protection expenditures. In Turkey, Social Assistance and Solidarity Encouragement Fund and the spendings of the foundations which operates in conjunction with this Fund, constitutes an important item in the social protection expenditures. Aforementioned foundations' organizational forms and success in their activities on lowering poverty level in Turkey is controversial. This study discusses the roles which the state should undertake so as to fight poverty, in terms of the different political currents. In this context, the social protection expenditures made in order to lower poverty in Turkey are examined in comparison with international data on this subject, and the activities of Social Assistance and Solidarity Encouragement Fund have been analyzed with the help of numerical data on this subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :