Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bağlamında türkiye’de adliye yönetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Mahkemeleri içinde barındıran adliyeler, Adalet Bakanlığı'nın hizmet götürdüğü taşra adalet yönetimi birimleridir. Üniversitelerin, hastanelerin, cezaevlerinin bütçesi ve bir yönetim yapısı mevcut iken adliyelerin kanun ile belirlenmiş bir yönetim yapısı ve mahkemelerin özerk bir bütçesi bulunmamaktadır. Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan genelgelerle adliyelerde idari ve mali işlerin yürütülmesi görevi, ceza davasının davacısı konumundaki Cumhuriyet başsavcılığına verilmiştir. Bu da, Anayasa'da bağımsız ve teminatlı oldukları belirtilen, her hal ve şartta tarafsız karar vermeleri beklenen yargıçların, adliyelerde yasal temelden yoksun ve öznel uygulamalara maruz kalmalarına yol açarak bağımsızlık ve tarafsızlık görünümlerinin aşınması sonucunu doğurmuş, mahkemeler Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde bir birim, yargıçlar da Cumhuriyet başsavcılığında çalışan bir görevli olarak algılanır olmuştur. Oysaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mahkemelerin bağımsız görünmeleri gerekliliğini de yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının bir unsuru olarak ortaya koymuştur. Ancak ülkemizdeki, evrensel uygulamalara uygun düşmeyen, yargıçları dışlayan adliye yönetim sistemi, yargıçların bireysel, mahkemelerin de kurumsal olarak bağımsız ve tarafsız görünümlerinin önünde engeldir.

Özet İngilizce :

The courthouses which include the courts are the local judicial administrative units of Ministry of Justice. In contrary to the universities, hospitals, prisons; courthouses don't have an autonomous budget and administrative structure determined by a certain law. By the circulars brought out by the Ministry of Justice, the duty of executing financial and administrative works are given to the chief public prosecutory who is also the plaintiff in criminal cases. This situation results in eroding independence and impartiality aspects of judges, which are guarented by the constitution: Nevertheless, courts are perceived as a unit within the chief public prosecutory and the judges as an official in the chief public prosecutory as well. However the European Court of Human Rights stated the necessity of courts to be independent as a factor of judicial independence and impartiality.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :