Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye‘de bölgesel dengesizliği giderme politikaları: acil destek programları: tasarım uygulama ve sonuçlar üzerine gözlemler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Makale  dört ana kısım halinde tasarlanmıştır. Birinci kısımda,  kalkınma olgusu ve "bölgesel dengesizlik" kavramının gelişimi ile birlikte önemli uluslararası örnek uygulamalara kısaca değinilmekte ve bu çerçeveye ilişkin paradigma değişiklikleri vurgulanmaktadır. İkinci kısım, "bölgesel dengesizlik" meselesinin geçmişten günümüze ülkemizdeki algılanışı ve buna dönük politika uygulamalarının değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Üçüncü kısımda ikinci kısım paralelinde, başlığa bağlı olarak 1997-2005 döneminde uygulanan "Acil Destek Programları"nın (ADP) başka bir ifade ile tam adı "Yarım Kalmış ve İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılması" olan politika setinin ayrıntılı analizine yer verilmektedir. Dördüncü kısım ise "genel değerlendirme ve politika çıkarımları"ndan oluşmaktadır. Sonuç olarak, bu bağlamda ülkemizde, gerek geçmişteki tedbirler gerekse de günümüzdeki program, proje uygulamaları birlikte değerlendirildiğinde; birbiriyle uyum düzeyi düşük ve koordinasyonunun son derece zayıf olduğu dikkat çekici önemdedir. Bölgesel gelişme farklılıklarını gidermeye dönük günümüz tasarım, proje ve programlarının da geçmiştekilerde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bağları zayıftır ya da hiç kurulmamıştır. İçinde yaşadığımız coğrafyanın doğu ve güneydoğusundaki uluslararası gelişmeler ve bu gelişmelere ait muhtemel gelişme patikaları, bahsedilen koordinasyonsuzluk başta olma üzere diğer politika uygulama ve tasarımlarının bir arada ve süratle gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :