Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 34 - 41 2019-12-31
THE USE OF HYPNOSIS IN DENTISTRY: A REVIEW
HİPNOZUN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI: BİR DERLEME
İrem SEZEN,Bozkurt Kubilay IŞIK,Dilek MENZİLETOĞLU
18 261

Hypnosis is a quite misunderstood phenomenon in the society. Usually it is imagined as a deep state of sleep and it has been believed that people can be hypnotized without their consent. In reality, hypnosis is a state of consciousness that characterized by focused mind, decreased interest in peripheral stimuli and increased responsiveness to the suggestions given.Hypnosis has widely been used in medical purposes for centuries. Although it is mostly applied in the treatment of fear, anxiety and depression, it is useful in the management of different problems such as asthma, chronic pain, obesity, enuresis, nail biting and thumb sucking as well.Hypnosis has many uses also in dentistry. Anxiety and fear can be reduced, bruxism can be managed, and flow of the saliva can be controlled during the dental procedures. In selected cases, amount of the local anesthetics used can be decreased, and even anesthesia or analgesia can be obtained by hypnosis alone. Inhibiting the gagging reflex, enhancing tolerance to prosthetic and orthodontic appliances and solving destructive habits like thumb sucking and tongue thrust are other areas in which hypnosis has been found to be successful.However, hypnosis should not be seen as magic and a dentist should not attempt to solve a problem outside his profession by using hypnosis.
Hipnoz toplumda oldukça yanlış bilinen bir fenomendir. Çoğunlukla derin bir uyku hali zannedilmekte ve insanların istekleri dışında etki altına alınabileceğine inanılmaktadır. Aslında hipnoz odaklanmış bir zihin, çevresel uyaranlara karşı ilginin azalması ve verilen telkinlere karşı yanıt verme kabiliyetinin artışı ile karakterize bir bilinç halidir.Hipnoz tıbbi amaçlarla yüzyıllardır uygulanmaktadır. Daha çok korku, anksiyete ve depresyon tedavisinde başvurulsa da astım, kronik ağrı, obezite, enürezi ve tırnak yeme, parmak emme gibi çok farklı sorunların tedavisinde de hipnozdan yararlanılmıştır.Hipnozun diş hekimliğinde de bir çok kullanım alanı vardır. Dental anksiyete ve korku azaltılabilir, bruksizm tedavi edilebilir ve dental işlemler sırasında tükürük akışının kontrolü sağlanabilir. Uygun vakalarda lokal anestezi dozu azaltılabilir hatta bazen tek başına hipnoz ile anestezi ve analjezi elde edilebilir. Öğürme refleksini baskılamak, protetik ve ortodontik apareylere tolerasyonu arttırmak, parmak emme, yanlış yutkunma gibi alışkanlıkların çözümüne yönelik uygulamalar da hipnozun başarılı bulunduğu alanlardır.Fakat hipnoz sihirli bir yöntem gibi görülmemeli ve bir diş hekimi kendi uzmanlık alanı dışında kalan sorunları çözmek için hipnoz uygulamaya çalışmamalıdır.

Anahtar Kelimeler

1. Worcester, E., McComb, S., & Coriat, I. H. (1908). The nature of hypnotism. In E. Worcester, S. McComb, & I. H. Coriat, Religion And Medicine: The Moral Control Of Nervous Disorders (pp. 218-233). New York, NY, US: Moffat, Yard & Company.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm DERLEME
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0265-2603Yazar: İrem SEZEN (Sorumlu Yazar)Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-6500-6858Yazar: Bozkurt Kubilay IŞIK Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2539-0688Yazar: Dilek MENZİLETOĞLU Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
İrem SEZEN
Bozkurt Kubilay IŞIK
Dilek MENZİLETOĞLU