Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık bakanlığı’nda performans değerlendirme ve ek ödeme sistemi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, Sosyal Güvenlik Kurumu 2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

1980'li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması gereken performans yönetimi 2003 yılın-da Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda uygulanmaya başlanmıştır. Ku-rumsal ve bireysel performans değerlendirmesi olarak uygulanan bu yöntem ödeme sistemi ile de ilişkilendirilmiştir. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Ba-kanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alın-mak suretiyle, personele döner sermaye gelirlerinden ilave ödeme ya-pan bir sistem şeklinde tanımlanabilir. Ancak uygulanan bu sistemin istenmeyen bir takım sonuçları olmuştur. Yapılan bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığı'nda uygulanmaya başlayan kurumsal ve bireysel per-formans değerlendirmesi ile ek ödeme sistemini ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve sağlık çalışanlarının sisteme ilişkin görüşleriyle birlikte sistemin değerlendirmesini yapmaktır.

Özet İngilizce :

Performance management must be recognized as an integral part of New Public Management, 1980s emerging concept, was introduced in Turkey at the Ministry of Health in 2003. This method which is applied corporate and individual performance assessment is associated with the payment system. Performance-based payment system can be defined as an addi-tional payment system which is payed to the staff from revolving funds in institutions and organizations under the Ministry of Health by taking into consideration in to the service of delivery requirements and criteria. How-ever, a number of undesirable consequences of this system has been im-plemented. The purpose of this study is to describe the corporate -individual performance evaluation and additional payment system in detail and make a description of the system with health care workers ideas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :