Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Neoliberal politikalar ve türk yargısında dönüşüm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

1980 sonrasında Dünya'da refah devleti politikalarına son verilmiş, neoliberal ekonomi politikaları benimsenmiştir. Türkiye'de de yaşanan bu dönüşüm ekonomi politikalarıyla sınırlı kalmamış, toplumsal ve ekonomik tüm alanlara olduğu gibi yargıya da yansımıştır. Küreselleşme kampanyası çerçevesinde özelleştirme ve devletin küçültülmesi talepleri, "ayak bağı" olduğu düşüncesiyle yargının görev alanlarının ve denetim yetkisinin daraltılmasına yönelik düzenlemeleri gündeme getirmiş ve yargı sisteminin piyasalaşmasıyla sonuçlanmıştır. Türk yargı sistemi, bu doğrultuda kurumsal, işlevsel ve nihayetinde niteliksel bir dönüşüm süreci içerisindedir. Bu yazıda yargıdaki söz konusu dönüşüm süreci ve nedenleri ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After 1980s, neoliberal economic policies have been flourished against the welfare policies of the previous decades. Transformation has also been experienced in Turkey, which resulted in the transformation of the whole economic and social aspects. Turkish Judiciary system is one side of this transformation that has been subject to deep modifications after 1995. In this respect Turkish Judiciary System is in an institutional and functional transformation process, which is expected to be resulted in a change in its nature. In this study, the above mentioned transformation process and their casual relations in the judiciary system will be explored.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :