Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'nin dünya sağlık turizmindeki yeri ve ekonomik boyutu

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Tedavi ve tatil amaçlı şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilen sağlık turizmi, dünya ülkeleri açısından oldukça önemli bir gelir elde etme aracı haline gelmeye başlamıştır. Dünyada, kendi ülkesi dışındaki bir başka ülkeyi sağlık amaçlı ziyaret eden kişi sayısında her geçen gün artış kaydedilmektedir ve bu durum ülke ekonomilerine ciddi derece katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ise sağlık turizmi, son yıllarda popüler bir alan haline gelmiştir. Türkiye, gerek coğrafi yapısı, iklimi, doğal zenginlikleri ve gerekse de göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri ile pek çok ülke vatandaşının dikkatini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı; sağlık turizmi hakkında bilgi vermek ve Türkiye sağlık turizminin dünya sağlık turizmi içindeki yerini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Health tourism that expressed as travels interurban or intercountry with the aiming of treatment and leisure started to become an important revenue generation tool for the world countries. In the world, it has been recorded every day that there has been increasing in the number of people who visited another country outside their own country for health and this situation contributes critically to the economies of countries. Health tourism has become a popular topic in recent years in Turkey additionally. Turkey draws attention of many foreign citizens in terms of its geographical structure, climate, natural riches and relatively cheap and high quality health care services. The aim of this study is to inform about health tourism and reveal Turkey’s health tourism location in the world health tourism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :