Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye selçuklularında sosyal ilişkiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TRT Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu'da XI. yüzyıldan günümüze kadar gelen ve bütünlük arzeden bir tarih süreç yaşanmıştır. Bu sürecin bilinen unsurları da bu topraklarda yaşayan farklı kültürlere sahip vatandaşlar olmuşlardır. Türkiye Selçukluları’nın hakîm olduğu yerlerde halkın çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu. Rum, Ermeni ve Süryânîler ise azınlıkta idi. Türkler’in Anadolu'da sağladıkları huzur ve güven ortamı ile tarım ve ticâret gelişmişti. Buna bağlı olarak üretim artmış ve nüfus çoğalmıştı. Türkiye Selçukluları ve beylikler döneminde halk, yaşadığı yerler ve yaşayış biçimleri bakımından şehirliler, köylüler ve konargöçerler olmak üzere üç gruba ayrılıyordu. Aralarında da belli bir uyum vardı. Anadolu topraklarında korunarak gelen bu hoşgörü kültürün nasıl oluştuğu hangi evrelerden geçerek yerleştiği konusu yıllardır çeşitli araştırıcıların inceleme konusu olmuştur. Zaman olarak geniş bir dönemi kapsadığından biz buruda Türkiye Selçukluları dönemini ele alacağız.

Özet İngilizce :

Anatolia XI. and from century to the present process, there has been a history with exceptional integrity. This process is known elements were citizens of different cultures living in this country. Wise were the Seljuk Turks in Turkey, where the majority of the population. Greeks, Armenians and Assyrians were in the minority. Turks in Anatolia developed agriculture and commerce with confidence and peace of mind they provide. Accordingly, production has increased and multiplied population. Turkey Seljuks and principalities in the people, places and life in the way that his townspeople, peasants and konargöçerler divided into three groups. There was a certain harmony between them. Of how the culture of tolerance by protecting the lands of Anatolia settled in stages by which different researchers for many years been the subject of investigation. Covers a wide period of time, we'll discuss buruda Turkey Seljuk period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :