Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenler

Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar kendilerini çevreleyen dünyayı anlamak ve belli bir olayın nedenlerini bulmak için açıklayıcı atıflar yapmaktadır. Neden atfetme teorisi, bireylerin, davranışların ve meydana gelen olayların nedenlerini açıklama süreçlerini ele almaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin matematik derslerindeki başarı ya da başarısızlığına atfettikleri nedenleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya Sinop il sınırları içindeki ilköğretim okullarında görev yapan 55 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veriler 5’li dereceli Likert tipinde bir anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere göre, öğrencilerin seviyelerinin üzerinde sorularla karşılaştırılması, soyut işlemlere geçmede acele edilmesi, geçmiş yıllardan kaynaklanan bilgi eksiklikleri, hafızanın yeterince kuvvetli olmaması, ders çalışma yöntemlerinin bilinmemesi, evde çalışma ortamının ve bilgisayarın olmaması, teste dayalı sınavlar ve programda matematik dersine ayrılan sürenin yetersizliği öğrencilerin matematikteki başarısızlığının en önemli nedenleri arasındadır.

Özet İngilizce :

People make explanatory attributions to understand the world around them and to seek reasons for a particular event. Causal attribution theory addresses the processes by which individuals explain the causes of behavior and events. The purpose of this study was to examine classroom teachers’ causal attributions of student success and failure on mathematics. The participants in this study were 55 classroom teachers working at the primary schools in Sinop. To gather data, a Likert-type questionnaire was administered. The responses of teachers were evaluated by using a software for quantitative analysis. According to the participated teachers, matching students with questions in excess of their level, prematurely passing to abstract operations, lack of knowledge due to previous years, lack of strong memory, study methods, working environment at home and computer, exams based on multiple choice questions and lack of time allocated to mathematics in the curriculum are among the most important causes of students’ failure on mathematics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :