Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel sessizlik: sessizlik davranışları ve örgütsel ve bireysel etkileri

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1, Süleyman Demirel Üniversitesi2
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel sessizlik ve işgörenlerin sessizlik davranışları son zamanlarda yabancı literatürde sosyal psikoloji ve etkilediği örgütsel davranış biliminin ilgilendiği bir konudur. Ancak bilinmektedir ki sessizlik; örgüt veya toplum yapısının var olduğu süredir yaşanan göz ardı edilemez bir olgudur. Bireysel bir davranış olmasının yanında kişilerin birbirlerinden etkilenerek bir iklim haline dönüşen bir özelliğe de sahiptir. Yapılan bu kavramsal çalışmayla da örgütsel sessizlik ve örgütsel sessizlik iklimi tanımlanmakta, örgütsel sessizliğin örgütsel ve bireysel etkileri belirtilmekte ve bu etkiler bağlamında işgörenlerin sergiledikleri sessizlik davranışları boyutlandırılarak ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Çalışmanın katkısı; her örgütte yaşanan, ancak yerli literatürde kavramsal ve akademik anlamda bir yazın sahibi olmayan bu konuya dikkat çekmek ve diğer örgütsel davranış olguları ile ilgisinin araştırılmasını adına farkındalık oluşturabilmektir.

Özet İngilizce :

Organizational silence and employees' silence behavior are subjects which have been recently dealt in foreign literature by social psychology and the organizational behavior science which it has influenced. However, it is known that silence is a non-negligible phenomenon which has been experienced ever since the organizational or community structure existed. Besides it is an individual behavior, it becomes a climate as people are affected by each other. With this conceptual study, organizational silence and organizational silence climate is defined, the organizational and individual influences of organizational silence are stated and the silence behaviors shown by employees under these influences are factored and explained in detail. This study aims to attract attention to this subject which is present in every organization yet does not hold a place in local academic and conceptual literature, and to be able to raise awareness to research about its relations with other organizational behavior phenomena.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :