Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öfke yönetimi eğitiminin okul psikolojik danışmanlarının öfkeyle başa çıkma ve güvengenlik becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Karşıyaka Suzan Divrik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öfke yönetimi eğitiminin okul psikolojik danışmanlarının öfkeyle başa çıkma ve güvengenlik düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada, deney grubunda 18 (13 Kadın, 5 Erkek), kontrol grubunda 18 ( 10 Kadın, 8 Erkek) olmak üzere toplam 36 okul psikolojik danışmanı yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak "Sürekli Öfke ve Öfke İfadeleri Ölçeği" ile "Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği" kullanılmıştır. Uygulanan eğitim öncesi ve sonrasında elde edilen veriler Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, uygulanan öfke yönetimi eğitiminin deney grubundaki okul psikolojik danışmanlarının sürekli öfke, içe yönelik öfke, dışa yönelik öfke düzeylerini azaltmada, öfke denetimi ve güvengenlik düzeylerini arttırmada etkili olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to analyze the effect of the anger management training on the levels of the school counselors' coping with anger and their assertiveness. The research includes a total number of 36 school counselors, 18 of whom are in the experimental group (13 Female, 5 Male) and 18 of whom are in the control group (10 Female, 8 Male). State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) and Voltan-Acar Assertiveness Inventory are used as a means for data collection. The data collected before and after the training applied have been assessed with Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank Test analysis. The research results show that anger management training applied is effective on decreasing the trait anger, anger-in and anger-out levels of the school counselors, but it is also effective on increasing the levels of their anger management and assertiveness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :