Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erek dilin dilbilgisi öğretimine kavram-temelli bir yaklaşım: anadil destekli dil öğrenme

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, tekdilliliğin etkisindeki yabancı dil öğretimine almaşık bir yöntem önerisi sunmaktır. İngilizcenin anadil olduğu ülkeler, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ülkelere kendi normlarına göre geliştirdikleri yöntemleri ithal etmektedir. Ancak bunların uygulamada yerel koşulların gereksinimlerini karşılayamadığı görülmektedir. Bu nedenle, Anadil Destekli Dil Öğrenme Chomsky’nin Minimalist Programına ve Yapılandırmacılığa dayanarak geliştirilmiştir. Yöntemin amacı, izlencesi, öğretim etkinlikleri, öğretmen ve öğrenci rolleri ile temel işlem süreci, Richards ve Rodgers’ın (2002) modeline göre betimlenmiştir. Bu modelde, İngilizce kipsellik öğrencilerin anadil kavramlarından yararlanılarak öğretilmiş ve paralel tümceler, ikidilli metinler, dil değiştirme, çift-dil görevleri, ikidilli basitleştirme tabloları, sözcükleştirme/ekleştirme ve çeviri gibi etkinliklerle anadilin dillerarası bir strateji olarak kullanımı sağlanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to propose an alternative method for foreign language teaching under the influence of monolingualism. The countries, where English is the native language, have been exporting methods developed according to their own norms to the countries, where English is taught as a foreign language. But it is observed they can’t satisfy the needs of the local conditions in practice. For this reason, L1-Assisted Language Learning is devised on the basis of Chomsky’s Minimalist Program and Constructionism. The goals of the method, its syllabus, instructional activities, teacher and student roles as well as the basic procedure are described according to Richards and Rodgers’ (2002) model. In this model, English modality is taught by using the students’ native language concepts and L1 use as a crosslingual strategy is ensured by means of such activities as parallel sentences, bilingual texts, code-switching, dual-language tasks, bilingual scaffolding, lexicalisation/affixation and translation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :