Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çin ve rusya federasyonu’nun perspektifinden şanghay işbirliği örgütü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte Amerika'nın 'tek kutuplu dünya düzeni' dayatmasına karşı gelen en önemli oluşumların başında gelmektedir. Francis Fukuyama'nın 'Tarihin Sonu' teziyle liberal demokratik değerlerin zaferini ilan ettiği, Charles Krauthammer ise ünlü makalesi 'Tek kutuplu An' (Unipolar Moment) ile Soğuk Savaş'ın bitimiyle dünyanın tartışmasız hegemon gücünün ABD olduğunu ileri sürdüğü yaklaşımına karşı en önemli tepki 1996'da Şanghay Beşlisi'nin kurulması olmuştur. Son yıllarda ekonomik, siyasi ve askeri alanda gösterdiği gelişmeler, yaptığı askeri tatbikatlar ve 'Amerikanın şer ekseni' içerisinde gösterdiği doğal kaynak zengini İran'ın örgüte gözlemci olarak girmesi ile ŞİÖ dünya kamuoyunun gündeminde daha sık yer almaya başlamıştır. Ayrıca bu üyelik ile ŞİÖ'nün 'Amerikan karşıtı' imajı perçinlenmiş, örgütün askeri yönden aldığı kararlar nedeniyle ŞİÖ'ye 'NATO'nun şeytan ikizi' (Morozov, http//www.ideasinactiontv.com) yakıştırması da yapılmaya başlanmıştır. Son olarak 2012 Pekin Zirvesi'nde Türkiye'nin diyalog ortağı, Afganistan'ın ise gözlemci üye olması ile örgüt giderek daha güçlü bir küresel güç haline getirmiştir.

Özet İngilizce :

With the end of the Cold War, The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is the head of the most important organizations that objects to America's 'unipolar world order' imposition. In 1996, the most important reaction to the approach which, includes Francis Fukuyama's thesis of 'End of History' that declares the victory of liberal democratic values, Charles Krauthammer' article named 'Unipolar Moment' proposes ABD as indisputable dominant power all over the world, is establishment of Quintet Shanghai. In recent years, The SCO has started to take place more frequently in the agenda of world public as natural resource-rich Iran, which made process in the field of economics, military and political, the military exercises and was shown in the 'axis of evil America', entered to the organization as an observer. In addition with this membership SCO's image of anti-American has been riveted and due to the decisions taken by the military aspects of the organization it is also started to impute 'evil twin of NATO'(Morozov, http//www.ideasinactiontv.com) to SCO. Finally, in 2012 Beijing Summit, Turkey's being the dialogue partner and Afghanistan's becoming the observer member of organization increasingly makes the organization a powerful global force.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :