Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu miyosen dönem suidleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Üçüncü jeolojik zamanda karasallaşmaya başlayan Anadolu, canlı türlerinin kıtalararası etkileşimine izin vermiştir ve dolayısıyla pek çok canlı grubuna ev sahipliği yapmıştır. Bu canlı grupları arasında yer alan domuzlar (suidler), insan atalarıyla aynı ekolojik ortamda yaşamaları, benzer diyete sahip olmaları ve dolayısıyla çevre değişikliklerine benzer tepkiler vermeleri nedeniyle önemli bir memeli grubudur. Türkiye'de ve insansı (hominoid) buluntusu veren Paşalar'dan Conohyus, Bunolistriodon ve Listriodon, Çandır'dan Bunolistriodon ve Listriodon, Sinap'tan ise Kubanochoerus, Bunolistriodon, Listriodon, Propotamochoerus, Hippopotamodon ve Microstonyx cinslerine ait Suidae (domuz ailesi) buluntuları ele geçmiştir. Çorakyerler fosil lokalitesinden ele geçen materyal henüz tam olarak isimlendirilmemiş, ancak ilk çalışmalara göre Microstonyx major cf. M. major erymanthius olarak belirlenmiştir. Anadolu Suidae buluntuları Asya ve özellikle Avrupa türlerine yakınlık göstermekte olup, Anadolu'da Asya ve Avrupa'daki türlerin yanı sıra farklı türler ve alt türler de tanımlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anatolia which started to form in third geological age, allowed intercontinental interactions and hosted various animal groups and species. The Suid (pig) is an important mammal group due to its habiting the same ecological environment with its human ancestors and having a similar diet and reacting similarly to environmental changes. In this articles Suidae remains from hominoid sites of Turkey have been analyzed. These include remains of Conohyus, Bunolistriodon and Listriodon from Çandır and Kubanochoerus, Bunolistriodon, Listriodon, Propotamochoerus, Hippopotamodon and Microstonyx from Sinap. Material from fossil sites in arid terrain such as Çorakyerler has not been described yet. However according to initial studies, it has been determined as Microstonyx major cf. M. major erymanthius. Anatolian Suidae findings show similarity to Asian and particularly European findings.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :