Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı takım ve ferdi spor yapan bireylerin günlük hayattaki duygusal durumlarını tespit etmektir. Araştırmaya düzenli olarak spor yapan ve 15-18 yaş grubunda bulunan toplam 300 sporcu katılmıştır. Katılımcılara bazı demografik özellikleri ile günlük hayattaki duygusal özelliklerini belirlemek için anket uygulanmıştır. Elde edilen bulguların analizinde SPSS 15.0 for Windows programında independent t test kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda en fazla katılımın futbol ve basketbol spor dallarından olduğu ve sporcuların büyük çoğunluğunun haftada 3-4 gün antrenman yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırmada en düşük katılımın ise taekwondo ve masa tenisi spor dallarından olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların günlük hayatta sakin, huzurlu, rahat ya da sinirli olma durumları ile katıldıkları spor dallarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Bunun yanında, günlük hayatta kendine güvenme, kendini iyi hissetme, kendini kaygılı hissetme, her şeyi ciddiye alma ve etkilenme gibi psikolojik özelliklerin her iki grupta da benzer düzeyde görüldüğü belirlenmiştir. Sonuç olarak takım ve ferdi spor dalları ile ilgilenen 15-18 yaş grubu bireylerin günlük hayattaki duygusal özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır (p>0,05).

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine emotional state in daily life of individuals making team and individual sports. Totally 300 athletes making sport regularly and exist at 15-18 age groups were joined in research. An survey was applied to participants to determine emotional features in daily life with some demographic features. Independent t test in SPSS 15.0 for Windows program was used in analyze of data obtained. Result of research, it was determined that most attendance was football and basketball branhces and many of athletes make training 3-4 times at week. It was determined that minimum attendance was taekwando and table tennis branches. It was determined that there was no statistically significant difference among be calm, peaceful, comfort or angry state of children joined in research as to sport branches attended by children (p>0,05). It was determined that physical features as self-reliance, fell good themselves, feel trait themselves, take serious everything and response in daily life were similary levels in each of two groups. As a result, it was revealed that there was no difference in statistically significant level between emotional state in daily life of individuals dealing with team and individual sports branches at 15-18 age group (p>0,05).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :