Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları: karşılaştırmalı bir çalışma

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, üstün yetenekli olan ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Ayrıca üstün yetenekli tanısı alan öğrencilerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançlarında cinsiyete ve sosyo-ekonomik düzeye (SED) dayalı farklılıkları incelemek araştırmanın diğer amacıdır. Çalışma grubu 385 ortaöğretim öğrencisinden (Üstün Yetenekli=124, Fen Lisesi= 132, Genel Lise= 129) oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Toplama Formu, Piers-Harris Çocuklar için Benlik Kavramı ve Akademik Öz-Yeterlik ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üstün yetenekli öğrencilerin benlik kavramı ve akademik öz-yeterlik puanları üstün olmayan her iki gruptan daha yüksektir. Üstün yetenekli kızlar ile erkelerin benlik kavramları ve akademik öz-yeterlik inançları arasında anlamlı fark yoktur. Yüksek SED'deki üstün yeteneklilerin benlik kavramları düşük SED'deki üstün yeteneklilerden daha olumludur.

Özet İngilizce :

The main aim of the study is to determine self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted students in comparison with non-gifted students. In addition, other aims of the study are to examine the differences based on gender and socio-economic status (SES) in the self-concepts and academic self-efficacy beliefs of students identified as gifted. The study group is composed of 385 secondary students (Identified as Gifted = 124, Science High School Students= 132, General High School Students= 129). The data was collected with Data Information Collection Form, Piers-Harris Self-Concept for Children and Academic Self-Efficacy Scales. According to results of this study, self-concept and academic self-efficacy scores of gifted students are higher than each nongifted groups' scores. There are not significant difference between self-concepts and academic self-efficacy beliefs of gifted girls and boys. High-SES gifted students have more positive self-concepts than low-SES gifted ones.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :