Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarında görevi ihmal etme ve grup çalışmalarına yatkınlıklarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada üniversite öğrencilerinin grup çalışmalarında görevi ihmal davranışları ve grup çalışmalarında paylaşıma uygunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 414 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında görevi ihmal etmeyi ölçmek üzere bir anket ve Yamaguchi tarafından geliştirilmiş olan öğrencilerin grup çalışmalarında paylaşmaya uygunluk ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun grup çalışmalarında görevi ihmal davranışını daha önce gerçekleştirmediği bulunmuştur. Bunun yanında öğrencilerden kızların ve daha önce bir görevi ihmal etmeyenlerin grup çalışmasında paylaşıma daha yatkın olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilere grup çalışmalarında görevin, grubun, öğreticinin, yapılan değerlendirmenin ve dersin niteliğinin görevi ihmal etmeye etkisi sorulduğunda görev nitelikleri ile ilgili olarak görev net olarak belli olmadığında ve bireysel yeteneklere uygun olmadığında görev ihmalinin gerçekleştiği ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler grup çalışmalarında grubun niteliği ile ilgili olarak grup içinde görüşleri ciddiye alınmadığında ya da gruptaki diğer kişiler çalışmadığında görevi ihmal ettiğini ifade etmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of study was to determine social loafing behavior of university students working in groups and eligibility for working in groups to share. For this purpose, 414 university students constitute the research working group. The scope of the research, social loafing to a questionnaire to measure and the scale of eligibility of students working in groups to share was developed by Yamaguchi. As a result, the vast majority of university students working in groups in the study group previously found to not perform the behavior of social loafing. Girls and students who do not already have a social loafer, was found to be more likely to share in group work. When the students were asked about the effect of group, instructor, the evaluation and quality in the group studies on neglecting duty, it was stated that duty neglecting occurred when the duty was not clear in terms of nature of the duty and when it did not conform to the personal skills. The students stated that they neglected duty when their opinions regarding the nature of the group were not taken seriously or when others in the group did not work.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :