Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının yarı yapılandırılmış durumlar üzerinden problem kurma becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, doğudaki bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Programı son sınıfında öğrenim gören 114 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Problem Kurma Testi(PKT) yarı-yapılandırılmış problem kurma etkinlikleri içerisinde yer alan açık-uçlu durumlara yönelik iki, sembolik temsillere yönelik bir problem kurma maddesinden oluşmaktadır. Çalışma bulguları adayların, yarı-yapılandırılmış durumlara yönelik farklı problemler kurabilme sayılarının düşük olduğuna işaret etmektedir. Adaylar özellikle kalanlı bölme işlemine yönelik farklı problemler kurmada daha fazla zorlanmışlardır. Bunun yanı sıra kurulan problemlerin soru kökleri dikkate alındığında, farklı matematiksel kavramlar ile verilen ifadeleri ilişkilendiren problem çeşitlerinin sınırlı olduğu ve basit hesaplamalar ile çözülebilecek problemlerin daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

It was aimed in this study, to determine the problem posing skills of pre-service elementary teachers' over semi-structured situations. Study included 114 senior class teacher candidates from Elementary Teacher Program of a university. Problem Posing Test (PPT) consists of 2 items towards open-ended situations within semi-structured problem posing situations and it consists of 1 problem posing item towards symbolic representations. Analyzes of pre-service elementary teachers' posed problems indicate that numbers of various problems posed towards semi-structured situations were low. The candidates had relatively higher difficulties in posing problems towards dividing with remainder, in particular. In addition to this, upon examining the interrogative roots of the posed problems, it was revealed that problem types which associated expressions provided with different mathematical concepts were limited and the problems which could be solved with rather simple calculations were by far preferred.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :