Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma

Yazar kurumları :
Konya Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı 1, İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü2, Milli Eğitim Müdürlüğü3
Görüntülenme :
692
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve bazı ülke (İngiltere, Fransa, Polonya, Romanya, İtalya, Brezilya, İspanya, Ukrayna) üniversite öğrencilerinin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya Türkiye'den 127 (70 erkek ve 57 kız) ve diğer ülkelerden 122 (52 erkek ve 70 kız) öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türk öğrencilerin öz anlayış ve yaşam doyumu düzeyleri diğer ülkelerdeki öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Türkiye'deki kız ve erkek öğrenciler ile diğer ülkelerdeki kız ve erkek öğrenci grupları karşılaştırıldığında öz anlayış ve pozitif duygu açısından anlamlı düzeyde farklılaşma ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki öğrencilerin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu korelasyonları, diğer ülke öğrencilerinin öz anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu korelasyonlarından daha yüksek ilişki göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to compare the self compassion, life satisfaction, positive and negative affect characteristics of the university students from Turkey and other different countries (England, France, Poland, Romania, Italy, Brazil, Spain, and Ukraine). The participants of the research were 127 (70 male and 57 female) students from Turkey and 122 (52 male and 70 female) students from other countries. The t test, one way anova and pearson correlation techniques were employed for the statistical analysis of the research. As a result of the study the self compassion level of the university students from Turkey were found significantly higher than the self compassion level of the students from other countries (p< 05). When compared with other countries the self compassion, life satisfaction, negative and positive affect correlations of the male and female students from Turkey were found to be higher.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :