Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim biyoloji ders kitaplarında yer alan etkinliklerin bilimsel süreç becerileri açısından analizi

Yazar kurumları :
Dicle Ünv., Ziya Gökalp Eğt. Fak., Biyoloji Öğretmenliği 1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada MEB tarafından hazırlanan 9., 10., 11. ve 12. sınıf ders kitaplarında yer alan etkinlikler bilimsel süreç becerileri açısından incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Güvenirliği arttırmak amacıyla dokümanların analizi farklı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları ortaöğretim 10., 11., ve 12. sınıf biyoloji ders kitaplarında yer alan etkinliklerin bilimsel süreç becerileri açısından yeterli olmadığını göstermiştir. 9. sınıf ders kitabında ise karşılaştırma, sınıflama, tahmin yapma ve hipotez kurma becerilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca biyoloji ders kitabında yer alan etkinlik türleri incelendiğinde 10.sınıf biyoloji ders kitabında gezi etkinliğinin, 11. sınıf biyoloji ders kitabında model oluşturma, gezi ve tablo oluşturma etkinliklerinin hiç bulunmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, 9th, 10th, 11th and 12th grade biology textbook published by Turkish Ministry of Education was evaluated in terms of science process skills. Document analysis was used in this study to collect and analyse data. Analysis was done by different researchers to increase the reliability. The study revealed that process skills in year 10, 11 and 12 biology textbook activities were not adequate. In addition, comparisons, classifications, predictions skills were inadequate in year 9 text book. Also, when the types activities were analysed, there were not any out-door activities in year 9 and year 11 textbooks. In addition, modelling and table making did not exist in year 11 textbook.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :