Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenim görülen lisans programı ve cinsiyet değişkenlerine göre öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesidir. Araştırmaya Aksaray üniversitesi Eğitim fakültesinin çeşitli lisans programlarında öğrenim görmekte olan 331 öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerini belirlemek için Tuzgöl (2005) tarafından geliştirilen Öznel İyi Oluş Ölçeği; psikolojik ihtiyaçlarını belirlemek için Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen. Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül (2003) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Öğrenim görülen lisans programının ve cinsiyetin öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş puanları üzerindeki temel etkileri anlamlı bulunmuştur. Öğrenim görülen lisans programı ve cinsiyet değişkenlerinin öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş puanları üzerindeki ortak etkisi ise anlamlı bulunmamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the individual well-being and psychological needs of university students/students of faculty of education in terms of gender and department variables. 331 students from various under graduation departments at Faculty of Education of Aksaray University participated into this research. In order to collect data, Individual Well-Being Scale and Basic Psychological Needs Scale were used. Multiple Variance analysis (MANOVA) was used for analyzing. The main effects of department and gender on individual well being and basic psychological needs scores were decided as significant. The mutual effects of department and gender on individual well being and basic psychological needs scores were decided as insignificant. Suggestions were made based on the findings of this research.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :