Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi BÖTE Bölümü1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının, öğrenme yaklaşımları ve bu yaklaşımların cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü ve sınıf düzeyi değişkenleri ile olan ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim öğretim yılında, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 103 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını belirlemek amacıyla Önder ve Beşoluk (2005) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, 5'li Likert tipinde 20 maddelik Düzenlemiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği (R-SPQ-2F) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 4 soruluk kişisel bilgi formu geliştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak derin öğrenme yaklaşımına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının cinsiyet ve mezun olunan lise türüne göre değiştiği görülürken, yaş ve sınıf değişkenlerinin öğrenme yaklaşımı üzerinde farka sebep olmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the learning approaches of pre-service teachers of CEIT Department and to examine the relationships between these learning approaches and the variables such as gender, age, type of alma mater and level of students' class. The sample of the study was conducted on 103 pre-service teachers in Department of Computer Education and Instructional Technologies and Faculty of Education at Trakya University during the 2010-2011 academic year. In order to determine the learning approaches of pre-service teachers, Revised Two-Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) scale that adapted to Turkish by Onder and Besoluk (2005) which consist of 20 items on a 5 point Likert Scale was used. Also personal information form which consists of 4 questions was prepared by the researchers in order to determine the demographical features of students. According to the findings obtained from the research, it was determined that pre-service teachers generally have deep learning approaches. Learning approaches of pre-service teachers have partly changed according to gender and to the type of alma mater, but it was determined that age and the level of students' class have not made any difference on learning approaches.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :