Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kesirler konusunun öğretiminde 4mat öğrenme stili modelinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile ilköğretim 6. sınıf matematik dersine ilişkin "kesirler" konusunun öğretiminde 4MAT öğrenme stili modelinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada deneysel yönteme dayalı, kontrollü ön-test ve son-test modeli kullanılmıştır. Deney grubuna 4MAT öğrenme stili modeline uygun öğrenme-öğretme etkinlikleri düzenlenmiştir. Kontrol grubuna ise geleneksel öğretime uygun etkinlikler düzenlenmiştir. Bu araştırma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılının 2. yarıyılında Ankara ilinde MEB'e bağlı bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; deney grubunda 29 ve kontrol grubunda 29 öğrenci olmak üzere, toplam 58 öğrenci oluşturmaktadır. 25 maddelik başarı testi, gruplara öğretimleri öncesinde ön-test, 8 ders saatlik öğretim sonrasında son-test, son-testten 1 ay sonra ise kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. 4MAT öğrenme stili modeline dayalı öğretim gören deney grubunun akademik başarısının, geleneksel öğretim gören kontrol grubunun akademik başarısından daha fazla arttığı görülmüştür. Kalıcılık üzerinde, 4MAT öğrenme stili modeline dayalı öğretimin geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the effect of 4MAT learning style model academic achievement and permanence while teaching "fractions" in Mathematics at elementary schools 6th grade. Controlled pre-test and post-test model was used based on the experimental method in the research. For the experimental group learning and teaching activities related to 4MAT learning style model is arranged. On the other hand, for the control group the arranged activities are designed according to traditional education. This research is conducted in a primary school affiliated to ministry of education in the second semester of 2007-2008 academic year in Ankara. The study group is composed of 58 students, 29 of which are in experimental group and 29 of which are in control group. 25 item-achievement test was applied to the groups as pre-test before teachings, post-test after 8- hours teaching and permanence-test 1 month later after post-test. It was revealed that the academic achievement of the experimental group taught based on 4MAT learning style model increased much more than the control group taught in a traditional way. On permanence, it was revealed that 4MAT learning style model is more effective than traditional teaching.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :