Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kavram öğretiminde etkili bir strateji tga (tahmin et – gözle – açıkla) “bitkilerde madde taşınımı”

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü2
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji lâboratuvarı dersinde sınıf öğretmeni adayların "Bitkilerde Madde Taşınımı" konusunu anlamalarında "Tahmin Et-Gözle-Açıkla"(TGA) stratejisinin etkisini incelemektir. Bu araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2010-2011 güz döneminde Fen ve Teknoloji Lâboratuvar Uygulamaları-I dersini alan 144 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bitkilerde madde taşınımı konusunda TGA stratejisine dayalı etkinlikler bu ders kapsamında sınıf öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında; TGA stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, sınıf öğretmeni adaylarının kavramsal başarıları üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bitkilerde madde taşınımı ile ilgili bazı kavram yanılgılarına sahip olduğu tespit edilmiş ve bu kavram yanılgılarının giderilmesinde TGA stratejisinin etkili olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the effect of laboratory activities designed based on Predict-Observe-Explain (POE) strategy on pre-service teachers' understanding of "Substance Transport in Plants" in the Science and Technology Laboratory-I course. In this study, the sample consisted of 144 pre-service primary teachers who took the laboratory course Faculty of Education at Pamukkale University. The research was realized in fall semester of 2010-2011 academic year. Results of the analyses showed that the effect of activities based on POE strategy on pre-service primary teachers' conceptual achievements. At the end of the study it was shown that misconceptions about the concept of transporting in plants the POE strategy was effective in identifying students` misconceptions and teaching the concept. It was suggested that POE strategy could be applied in other topics in science and also in other disciplines. But their effectiveness should be investigated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :