Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin fen ve teknoloji dersinde uygulanmasına ilişkin nitel bir çalışma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 1, Erzincan Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı2
Görüntülenme :
637
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ilköğretim ikinci kademe Fen ve Teknoloji derslerinde işbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerinin öğretmenler tarafından ne düzeyde ve yeterlilikte uygulandığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle ilçesi sınırları içinde bulunan 79 ilköğretim okuldan tabaka örnekleme yöntemi ile seçilen 3 okuldaki 6 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Gözlem Formu" ve "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Öğretmen Görüşme Formu" kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan gözlem formlarında İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinden Takım-Oyun Turnuva (TOT), Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB), Birleştirme (Jigsaw) tekniklerine yönelik maddelere yer verilmiştir. Gözlem formlarından ve görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerden her üç seviyedeki okulda görev yapan öğretmenlerin işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerine ilişkin yeterince bilgiye sahip olmadıkları ve buna bağlı olarak da işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini öğretme-öğrenme süreçlerinde aktif bir şekilde uygulamadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research aims to investigate the use of cooperative learning method by secondary school science teachers. The study group consists of 6 teachers from three schools among 76 secondary schools in Ankara, Yenimahalle, specified via stratified sampling method. The researchers have developed "Cooperative Learning Observation Form" and "Cooperative Learning Interview Form for Teachers" in order to obtain relevant data for the analysis. These forms contain some of the elements of cooperative learning methods such as "Team-Game Tournament, Student Teams-Achievement Divisions, and Jigsaw". The data derived from observation forms and interviews were analyzed by using descriptive methods. The findings of this research indicate that all teachers in three schools do not have relevant information about cooperative learning. Accordingly, they do not apply cooperative learning method through teaching-learning process actively.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :