Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (dicle üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimin işlevine yönelik tutumları, lisansüstü eğitime yönelik istekleri ve lisansüstü eğitime kabul için öngörülen koşullar arasında öğretmen adaylarını en çok zorlayan koşul; cinsiyet, sınıf ve branş değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırma tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 558 ilköğretim öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimin işlevine yönelik tutumları, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermezken sınıf ve branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir. İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim sürecine yönelik isteklerinde ise cinsiyet, sınıf ve branş değişkenlerine göre farklılaşma gözlenmemiştir. Araştırmada ayrıca, lisansüstü eğitime kabul için öngörülen koşullar arasında ilköğretim öğretmen adaylarını en çok zorlayan koşulun branş ve sınıf değişkenleri açısından farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to analyze attitudes of primary teacher candidates towards postgraduate education. For this purpose survey method was used in the study. The participants of the study consist of 558 primary teacher candidates studying Ziya Gökalp Faculty of Education of Dicle University in spring semester of 2010-2011 academic year. According to research findings, the attitudes of primary teacher candidates towards function of postgraduate education showed a significant difference in terms of department and class variables while they didn't differ significantly in terms of gender variable. Research findings revealed that, requests of primary teacher candidates towards postgraduate education doesn't depend on gender, class and department variables. Another important finding reached in the research was that the most challenging precondition for the acceptance to postgraduate education varies with respect to department and class variables amongst primary education prospective teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :